King Charles Spaniel

Rasen är en mycket behaglig ”lagom” hund som är mycket beroende av sin ägare/familj och därför en utpräglad sällskapshund. Vänlig och tillgiven är utmärkande egenskaper. Den är dessutom mycket lättskött, skall inte trimmas eller klippas. King Charles Spaniel är också en lämplig utställningshund.

Raslabben Svenska King Charles Spaniel Klubben, SKCSK är naturligt en liten klubb eftersom antalet King Charles Spaniel i Sverige är relativt lågt, något över hundra individer. Som rasklubb följer vi händelserna i trubbnossammanhang då rasen är en trubbnos. På vår hemsida www.kingcharlesspaniel.se genom nyhetsbrev och en klubbtidning får medlemmarna fortlöpande information från styrelsen i viktiga frågor om rasen.

 

Kontakt till klubben eller styrelsens medlemmar :

Lise-Lotte Persson
Ordförande
lise-Lottepersson@surfia.nu