MyDOG 1 - 3 & 5 januari 2020

Västra Kennelklubbens nationella utställning

Västra Kennelklubbens nationella utställning

Rastider

Se när du och din hund tävlar.
Se program med rastider


OBS! Domarändringar

Lokodi Csaba Zsolt, RUMÄNIEN, är sjuk och kommer inte till MyDOG.

Se ändringar i rött i ringfördelningarna som du hittar nedan.

Christoffer Habig, TYSKLAND, kommer inte till MyDOG.
Se ändringar i blått i ringfördelningarna som du hittar nedan.

Se domarändringarna här

Ringfördelning

Fredag
Lördag
Söndag
Måndag


Har du frågor rörande anmälda hundar kan du kontakta BUS:
Berith Uhlén-Svensson
0300-545146 vardagar kl. 13-18
bus@b-u-s.se
Under utställningsdagarna nås BUS på 070-66 231 21

Information finns även på www.b-u-s.se