Live från MyDOG

Under MyDOG 2023 sände vi live från ring 16 och 17 samt från Finalringen. På den här sidan kan du se alla sändningar i efterhand.

Under MyDOG 2023 sände vi live från ring 16 och 17 samt från Finalringen. På den här sidan kan du se alla sändningar i efterhand.

Torsdagen den 5 januari

Sändning från Finalringen


Sändning från ring 16 och 17

Fredagen den 6 januari

Sändning från Finalringen


Sändning från ring 16 och 17

Lördagen den 7 januari

Sändning från Finalringen


Sändning från ring 16 och 17

Söndagen den 8 januari

Sändning från Finalringen


Sändning från ring 16 och 17

Vi är medvetna om att det har förekommit spamkommentarer på vår Facebook-sida som uppmanade till att klicka på länkar där man i vissa fall ombads betala för att kunna titta på våra livesändningar. Våra livesändningar är kostnadsfria och du behöver inte skapa något konto för att kunna se dem. Du kan enbart se livesändningarna samt sändningarna i efterhand via denna sidan.