Hållbarhet

Svenska Mässan Gothia Towers – Vi accelererar utvecklingen av hållbara möten och upplevelser

Svenska Mässan Gothia Towers – Vi accelererar utvecklingen av hållbara möten och upplevelser

Vårt hållbarhetsarbete

Svenska Mässan Stiftelse och vår mötesplats Svenska Mässan Gothia Towers har skapat värde för generationer i mer än hundra år genom att vara en internationell mötesplats för kunskapsutbyte, innovation och relationsbyggande. Precis som andra samhällsaktörer behöver vi agera ansvarsfullt för att bidra till en mer hållbar framtid och möta de stora utmaningar vi gemensamt står inför. Vi har ett ansvar att skapa långsiktigt, hållbart värde för våra medarbetare, kunder och samhället i stort nu och i framtiden. Utifrån visionen att bli Europas mest attraktiva mötesplats genom att erbjuda den bästa helhetsupplevelsen, har hållbar utveckling varit ett prioriterat område i verksamheten i över 20 år.

ISO 20121 användes första gången under OS i London 2012 och är en internationellt högt rankad standard för att säkerställa en genomgående hög nivå på hållbarhetsarbete vid evenemang. Det gäller såväl miljömässiga-, som sociala och ekonomiska aspekter. Som första större kongress-, hotell- och mötesanläggning i Norden certifierades Svenska Mässan Gothia Towers 2015 enligt hållbarhetsstandarden ISO 20121. Certifieringen omfattar Svenska Mässan Gothia Towers mötesplats med hotell, spa, mat och dryck, mässor, möten och evenemang.

Under 2022 har en ny hållbarhetsstrategi implementerats och den nya ISO-certifieringen innefattar en rad nya mål baserad på de fyra fokusområdena: Hållbara möten, Hållbara val, Cirkulära resurser och Relationer & hälsa. Låt oss nämna ett exempel på hur vi arbetar med våra prioriterade områden. Som Nordens första mäss- och hotellanläggning kan vi skryta med vår solcellsanläggning på taket. Med sina 1 000 kvadratmeter är det den största solcellsanläggningen i Göteborg city.

Cirkulära resurser är ett prioriterat fokusområde inom hållbarhet för Svenska Mässan Gothia Towers och solcellsanläggningen är ett av mötesplatsens initiativ som bidrar till att möta FN:s globala mål för hållbar utveckling till 2030. Anläggningen drivs sedan 2011 på fossilfri el från vindkraft och med solcellsanläggningen i drift accelereras arbetet med mötesplatsens försörjning av förnyelsebar energi.

Det är en spännande resa vi är på mot en mer hållbar värld. Tillsammans gör vi skillnad!

hållbarhetsarbete

Hållbarhet är en grundläggande del av Svenska Mässan koncernens vision om att bli Europas mest attraktiva mötesplats.

Rapport

Ta del av vår hållbarhetsrapport och läs mer om hur vi arbetar för att bli en hållbar mötesplats.

Våra fokusområden för en hållbar mötesplats

Svenska Mässan Gothia Towers hållbarhetsstrategi fokuserar på målet att skapa en hållbar mötesplats, vi arbetar ständigt med att stärka sambandet mellan det verksamhetsnära hållbarhetsarbetet och FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Våra fokusområden är Hållbara val, Cirkulära resurser, Hållbara möten och Relation och hälsa.

Code of Conduct

Här finns riktlinjer för hur vi ska bedriva vår verksamhet på ett etiskt, socialt och hållbart sätt.

Tillgänglighet

Svenska Mässan Gothia Towers är en plats där alla är välkomna – oavsett om du besöker en av evenemang bor på hotelle...

FN:s globala mål

De 17 globala målen är FN:s mest ambitiösa agenda för hållbar utveckling hittills och har antagits av länder, företag och organisationer över hela världen. Våra mål berör främst 5, 7, 8, 10, 12 och 13.

Från engångs till flergångs

Vi har arbetat med hållbar utveckling i mer än 20 år. Tillsammans med våra leverantörer, kunder och besökare tar vi nu ytterligare ett steg för att bidra till minskad resursförbrukning och nedskräpning.
Läs om våra åtgärder

Too Good to Go!

Vi arbetar aktivt med att använda så stor andel av våra råvaror som möjligt och minska vårt matsvinn. Att hjälpa våra kunder att göra medvetna val är också en viktig del i vårt kontinuerliga hållbarhetsarbete. Genom samarbetet med Too Good to Go har du möjlighet att göra skillnad och samtidigt rädda bra mat från att gå till spillo.
Läs mer

Läs om vår

Hållbarhetsresa

Vi börjar arbeta med hållbarhet 1997. Sedan dess har omvärlden förändrats och vi med den. Idag driver vi ett arbete som ...

Vad du kan göra

som mötesarrangör

Inför att du som mötesarrangör ska arrangera ett möte finns det hållbara val att göra. Vi har samlat en del tips i vår...

Vi är medlemmar i

Global Compact

Svenska Mässan Gothia Towers är sedan april 2021 medlemmar i UN Global Compact som är världens största hållbarhetsiniti...

Events Pledge

Net Zero

Svenska Mässan Gothia Towers är sedan 2021 medlemmar i The Net Zero Carbon Events Pledge för hållbara möten.

Vi är anslutna till

Hållbarhetsklivet

Svenska Mässan Gothia Towers är anslutna till Hållbarhetsklivet, Västsveriges samlade initiativ för besöksnäringen i V...

Våra certifieringar

För att säkerställa en hög nivå på hållbarhetsarbetet har vi genomgått ett antal certifieringar.

ISO 20121 – Hållbarhet vid evenemang

Som första större mötes- och hotellanläggning i Norden blev vi 2015 certifierade enligt ISO 20121, den internationella standard för hållbara evenemang. Under 2022 har vi implementerat en ny hållbarhetsstrategi och är nu certifierade enligt de nya målen med syftet att vara en hållbar mötesplats. Certifieringen omfattar Svenska Mässan Gothia Towers mötesplats med hotell, spa, mat och dryck, mässor, möten och evenemang.

Läs mer om certifieringen.

BREEAM-certifierad mötesplats

BREEAM är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien och står för ”Building Research Establishment Environmental Assessment Method”. Det är världens mest använda miljöklassningssystem för byggnader. Gothia Towers är det hittills största hotellet i Europa som miljöcertifieras enligt BREEAM.

Läs mer om certifieringen.

Visselblåsfunktion

Visselblåsartjänsten finns till för att man ska kunna anmäla en misstänkt oegentlighet som bryter mot riktlinjerna i vår uppförandekod. Om så är fallet, kontaktar du Kristian Hansson, Säkerhetschef, eller Anna Wikströmer Sundgren, HR Direktör.

Önskar du rapportera anonymt kan du använda nedan länk. Visselblåsartjänsten hanteras av en extern part, Whistle B, och är en säker kanal för anonym rapportering och dialog.

Rapportera anonymnt