Introduktion till hundutställning

För ett ovant öga kan utställningar se allmänt röriga ut. Det kan kännas näst intill omöjligt att förstå hur det går till. I nedan guide ska vi försöka reda ut begreppen och ge en introduktion kring hur en hundutställning går till.

För ett ovant öga kan utställningar se allmänt röriga ut. Det kan kännas näst intill omöjligt att förstå hur det går till. I nedan guide ska vi försöka reda ut begreppen och ge en introduktion kring hur en hundutställning går till.

Hur går det till?

En utställning är egentligen en avkommebedömning. Uppfödarens möjlighet att av en domare få reda på hur de lyckats i sin avel. Hunden bedöms först mot den rasstandard (en djupgående beskrivning av hundens egenskaper och utseende som finns för alla godkända raser). Man graderar även hunden utifrån hur väl de följer rasens standard. Detta kallas kvalitetsbedömning. De hundar som får de två högsta kvalitetspriserna går vidare till konkurrensbedömningen.

Bedömningen

1. Kvalitetsbedömning

Hunden graderas enligt följande pris,
i fallande ordning;
Excellent (utmärkt avelsresultat)
Very Good (mycket bra avelsresultat)
Good (Bra avelsresultat)
Sufficient (godtagbart avelsresultat)

Det finns ytterligare två kvalitetspris
Disqulified och Cannot be judged.

Disqualified får en hund om den har ett för
rasen diskvalificerande fel. Detta kan vara att
hunden har fel storlek, bettfel eller saknar
någon för rasen typisk detalj. En hane som är
t.ex. är kryptochid (saknar en eller två testiklar)
eller en hund vars tänder går upp i gommen
är allmänna diskvalificerande fel.

Cannot be judged kan en hund få om den
för dagen t.ex. är halt, för tjock eller om
den är så dåligt tränad att domaren inte
kan undersöka hunden.

2. Konkurrensbedömning

Alla hundar som i kvalitetsbedömningen
får Excellent eller Very Good (om det inte
finns fyra hundar som fått excellent) går vidare
till sin klass konkurrensklass. Här rangordnar
domaren hundarna utifrån vilken denne anser
vara den bästa. Av de hundar som fått Excellent
avgör även här domaren vilka hundar denne anser
är av championkvalité (CK). Dessa tilldelas CK
och får då tävla vidare i bästa hanhunds- eller
bästa tikklass.

De olika klasserna

1. Valpklasser

Till att börja med så är alla valpklasser inofficiella. Valpklass arrangeras från dess valpen är 6 månader i Sverige. Med hänsyn till valparnas oerfarenhet börjar man visa alla valpar innan man börjar visa de äldre klasserna.

Hanar och tikar tävlar alltid för sig och endast bästa hanvalp möter bästa tikvalp i tävlan om bästa valp. I valpklass har man endast konkurrensbedömning, dvs. domaren rangordnar hundarna efter varandra. För att få tävla om bästa valp måste valpen erhållit ett hederspris. Detta tilldelas lovande valpar. Alla valpar som blir bästa valp i sin ras går vidare till tävlan om BIS-Valp.

2. Officiella klasser

De officiella klasserna är indelade efter hundarnas ålder. Man börjar först med alla åldersklasser för hanarna och utser bästa hane. Därefter gör man samma sak med tikarna. Klasserna är Juniorklass 9-18 månader, Unghundsklass 15-24 månader, Öppen klass 15 månader-, Bruks/Jaktklass 15 månader-, Championklass (hund måste ha en nationell championtitel) och Veteranklass 8 år-.

3. Bästa hanhunds-/tikklass

De hundar som tilldelats CK får fortsätta att tävla vidare och då mot andra hanar eller tikar som fått CK i de andra klasserna. Nu ska domaren alltså placera hundarna i Bästa hane eller Bästa tik och det är här man har chans på det eftertraktade certifikatet/CACIB. Den hane och tik som placerar sig bäst kommer sedan att tävla mot varandra om BIR (Bäst i Rasen) och BIM (Bäst i motsatt kön). Den hund som blir BIR, Bäst i Rasen, har sedan möjlighet att tävla vidare men då kommer den att tävla mot andra raser. Först de som ingår i samma grupp, t.ex. Sällskapshundsgruppen 9 och vinnaren där går vidare till Best in Show.

Förberedelse inför utställning

Innan man åker på utställning bör man träna hunden på att stå stilla både på marken och uppe på ett bord (för små och halvstora raser). Den enskilda bedömningen tar några minuter och då bör hunden kunna stå så still som möjligt. Den bör även vara van vid att bli hanterad, då domaren vill titta på tänder och klämma igenom hunden för att känna hur den är konstruerad. Domaren vill även se hunden röra sig runt i ringen i trav. En hund som studsar fram gör det svårt för domaren att bedöma hundens rörelser, så det är bra att träna hunden på att springa i trav vid din sida.

Innan du åker på utställning med din hund för första gången kan det vara bra att ta hjälp av uppfödaren, eller någon annan som kan visa hur man gör. Väldigt många hundklubbar anordnar ringträning för nya utställare. Är det första gången du går på utställning, kom i god tid och titta på hur andra gör. Det kan också vara bra att berätta för domaren att det är er första tävling, då brukar domaren förklara lite tydligare vad du ska göra.

Lycka till!