MyDOG 2 - 4 & 6 januari 2020

Västra Kennelklubbens internationella utställning - CRUFT’S kvalificerande

Västra Kennelklubbens internationella utställning - CRUFT’S kvalificerande

Rastider

Se när du och din hund tävlar.
Se program med rastider


OBS! Domarändringar

Lokodi Csaba Zsolt, RUMÄNIEN, är sjuk och kommer inte till MyDOG.

Se ändringar i rött i ringfördelningarna som du hittar nedan.

Christoffer Habig, TYSKLAND, kommer inte till MyDOG.
Se ändringar i blått i ringfördelningarna som du hittar nedan.

Se domarändringarna här

Ringfördelning

Fredag
Lördag
Söndag
Måndag


Har du frågor rörande anmälda hundar kan du kontakta BUS:
Berith Uhlén-Svensson
0300-545146 vardagar kl. 13-18
bus@b-u-s.se
Under utställningsdagarna nås BUS på 070-66 231 21

Information finns även på www.b-u-s.se