Ställ ut på Rasklubbs­torget

På Rasklubbstorget får besökare chansen att ställa frågor direkt till uppfödare. Visa upp din ras på MyDOG 2021!

På Rasklubbstorget får besökare chansen att ställa frågor direkt till uppfödare. Visa upp din ras på MyDOG 2021!

 Anmälan inför 2021 öppnar inom kort – håll utkik!

Den som ställer ut på Ras- och Specialklubbstorget förbinder sig att:

  • Bemanna montern varje dag under öppettiderna
  • Representativa hundar och kunnig personal på plats i montern under ovan tider
  • Marknadsföra sitt deltagande på MyDOG och utställningen i sina sociala medier, klubbens hemsida och i medlemsutskick

Tävling - Bästa monter 2021

Under utställningsdagarna kommer de tre bästa rasklubbsmontrarna att utses och belönas med fina priser. Vi kommer att belöna den monter som vi tycker har uppfyllt nedan kriterier på bästa sätt.

 

Kriterier:
Välkomnande – Att montern ger ett välkomnande och trevligt intryck som bjuder in besökaren.
Bemötande – Omhändertagandet av den intresserade.
Raspresentation – Att rasen presenteras på ett informativt och tydligt sätt, både visuellt och genom monteragerandet.
Monterutseende – Monterns design och kreativitet.