Praktisk information

Öppettider kl 7-17 | Entré 2 och 5 | Veterinärbesiktning fr. kl 7

Öppettider kl 7-17 | Entré 2 och 5 | Veterinärbesiktning fr. kl 7

Rastider

Se när du och din hund tävlar.
Se program med rastider


OBS! Domarändringar

Lokodi Csaba Zsolt, RUMÄNIEN, är sjuk och kommer inte till MyDOG.

Se ändringar i rött i ringfördelningarna som du hittar nedan.

Christoffer Habig, TYSKLAND, kommer inte till MyDOG.
Se ändringar i blått i ringfördelningarna som du hittar nedan.

Se domarändringarna här

Ringfördelning

Fredag
Lördag
Söndag
Måndag


Har du frågor rörande anmälda hundar kan du kontakta BUS:
Berith Uhlén-Svensson
0300-545146 vardagar kl. 13-18
bus@b-u-s.se
Under utställningsdagarna nås BUS på 070-66 231 21

Information finns även på www.b-u-s.se

Resultat MyDOG 2020

Här hittar du resultat från den internationella och nationella hundutställningen.

Se resultaten här

Hallkarta

Hitta rätt på mässgolvet

Shopping

Allt för din hund - ta del av mässerbjudanden

Restaurang/Café

Parkering

Karta över området med parkeringsinformation.

Vanliga frågor

Här hittar du några av de vanligaste frågorna om MyDOG och svaren.

Läs mer

Inpassering

Inpassering sker genom veterinärbesiktningen vid huvudentré 5 (vid Korsvägen) eller entré 2 (mitt emot Lisebergs huvudentré). Veterinärsinsläppen öppnar 07.00 varje dag. 

Nummerlappen skall stämplas innan inpassering. En person per hund med nummerlapp får gå in kostnadsfritt. Har du fler hundar som ska ställas ut andra dagar kan dessa gå med in även resterande dagar. Medtag stämplad nummerlapp och vaccinationsintyg.

Observera att om du vill besöka MyDOG de dagar du inte tävlar gäller ej hundens nummerlapp som entré för dig. Dock gäller nummerlappen (stämplad, observera att datum måste synas tydligt) tillsammans med vaccinationsintyg som entré för hunden.

Våra veterinärer hjälper till med avmaskning i samband med MyDOG. Inhandla avmaskningsmedel, t ex Droncit, Drontal eller Milbemax på ett apotek och besök oss sedan i Blå Stjärnans monter. Observera att avmaskningsmedlet måste innehålla prazikvantel. Pris per behandling exklusive läkemedel är 100 kronor.


Införsel av hund till Norge och Finland efter mässan

Information till dig som ska föra in hund till Norge eller Finland efter MyDOG

För aktuell information se Svenska Jordbruksverket. Du kan även gå in på Mattilsynet för att läsa mer. En veterinär skall avmaska hunden med godkänt preparat och signera samt sätta sin stämpel i pet passport.

Alla hundar som ska resa till Norge och Finland behöver avmaskas mot dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) 24-120 timmar före ankomst. Behandlingen ska utföras av veterinär och noteras i hundens pass. Svenska hundar behöver utöver noterad avmaskning även ha giltig id-märkning. De behöver däremot inte vaccineras mot rabies.

MyDOG arrangeras av:

        

I samarbete med: