Västsvenska Terrierklubben

Västsvenska Terrierklubben

vatek_logga

Västsvenska Terrierklubben är en regional avdelning av Svenska Terrierklubben som med egen styrelse och egna aktiviteter verkar för hundar av alla terrierraser i vår region.

Information finns på vår hemsida vatek.terrierklubben.se

Vill du få nyheter från MyDOG?

Prenumerera på MyDOGS nyhetsbrev!

MyDOG arrangeras av Svenska Mässan och Västra Kennelklubben. I samarbete med Blå Stjärnans Djursjukhus, Royal Canin och Agria Djurförsäkring.

Partners MyDOG