Rhodesian Ridgeback

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS) är en specialklubb inom Svenska Kennelklubben (SKK). SRRS bildades 1974 av en liten skara rasentusiaster.

 

Historik

Rhodesian ridgeback härstammar från södra Afrika där de tidiga nybyggarnas hundar korsades med jakthundar med den karakteristiska ridgen, en mothårs växande hårkam på ryggen. Behovet av en snabb, stark, uthållig och modig hund fanns. Arbetssättet var att i flock trötta ut viltet med snabba och effektiva rörelseförflyttningar, så att jägaren fick viltet, speciellt lejon, på nära skotthåll. Rasen skulle också fungera som vakthund.

 

Användningsområde

Rasen är i dag huvudsakligen en sällskapshund. Ett fåtal individer används till praktisk jakt. Rasen kräver mycket motion och den som funderar på att skaffa sig en rhodesian ridgeback bör tycka om att vara ute och röra på sig mycket i naturen.

 

Egenskaper / Mentalitet

Rasen har en hel del vakt- och jaktinstinkt. Den är också relativt självständig och allmänt något vek. Denna mix av mentala egenskaper gör att ridgebacken är en krävande ras att hantera och hundvana är en fördel.

 

Storlek och utseende

Den är en stor hund med mycket kraft. Mankhöjd för hanar är 63–69 cm och tikar 61–66 cm. Den är smidig, elegant och kraftfull. Som helhet är rasen en hund utan några som helst överdrifter och dess sunda konstruktion gör den idealisk för mycket fysisk aktivitet. Färgen är från ljust vetefärgad till mörkt röd, vita tecken förekommer på bröst och tassar. Ryggens hårkam, ridgen, är formad av hår som växer i motsatt riktning mot den övriga pälsen och är rasens adelsmärke.

 

Kontakt: www.srrs.org