Lagotto Romagnolo

Om Klubben:

Svenska Lagotto Romagnoloklubben, är en ideell förening, klubben jobbar för att tillvarata specifika intressen för rasen genom att:

Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda och exteriört fullgoda rasrena hundar.

Att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av praktiskt bruk av denna ras.

Klubben har aktivitetskontakter över hela Sverige som anordnar träffar/aktiviteter och promenader för medlemmar.  Dessa områden finns på vår hemsida under aktivitetskontakter där du även hittar kontaktuppgifter till klubben.

Som medlem i SLRK får du även vår tidning Lagotto Nytt. LN utkommer 4 gånger om året, varav ett nummer är en årsbok.


Om Rasen:

Lagotton är inte bara krullig och gullig utan kräver en hel del pälsvård och är en tämligen fodrande ras. Fastän den inte är jämförbar med de mest krävande raserna, måste man beakta att lagotton är en utpräglad arbetshund med tillhörande aktivitets- och motionsbehov. Den är lättlärd med stor motivation att utföra arbetsuppgifter, vare sig dessa är beordrade av ägaren eller påhittade av hunden själv. Det är en smart och signalkänslig hund, som har lätt för att läsa av både människors och andra djurs kroppsspråk och signaler. Rätt fostrad får man en fantastisk arbetskamrat och en trogen familjehund.


Kontakt:

www.lagottoklubben.se