Jack Russell Terrier

loggajack russelklubben

Rasklubben Jack Russell Klubben, som är en ideell förening, har till mål att tillvarata specifika intressen för rasen genom att:

  • väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar.
  • bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna.
  • informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård.
  • bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet.
  • skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.

Historia
Pastor John Russell i England anses som rasens skapare. Han behövde en uthållig, modig jaktterrier av lagom storlek som skulle assistera foxhundarna i rävjakten. Två varianter utvecklades ur så gott som samma linjer, enda skillnaden var egentligen storlek och proportioner.
Den högre, mer kvadratiskt byggda varianten är numera känd som Parson Russell terrier medan den lågbenta, proportionellt längre är känd som Jack Russell Terrier.
Jack Russell Terrier är en hundras med ursprung i England men med Australien som officiellt hemland som godkände rasen 1991.
2001 blev den godkänd av FCI och Svenska Kennelklubben. Jack Russell är en av de numerärt största raserna i terriergruppen.

Användningsområde
Jack Russell terrier är en sällskapshund men också en duglig jaktterrier, lämpad för grytjakt. Det är en positiv hund, förväntansfull och glad möter den de flesta utmaningar. Man ska vara medveten om att jaktinstinkten finns där, även om man inte tänkt använda hunden till jakt. Jaktinstinkten utgör en motor hos hunden, och den motorn kan användas till så mycket annat, till exempel hundsporter som agility, spår och eftersök.

jackrussell