Grosser Schweizer Sennenhund

Grosser Schweizer Sennenhund är den största av våra fyra raser, vars ursprung kommer ifrån Schweiz. Förr i tiden användes de som vakt/skydds och draghundar men även som boskapsdrivare. Att dra pulkor och kärra är en aktivitet som de flesta grossrar gillar. Att få röra sig i skog och mark under kontrollerade former är något som uppskattas av dom. Att helt enkelt att hänga med familjen i ur och skur. Detta gör att du får en trogen kamrat. Att med respektingivande. Grosser Sennen är en utomordentligt bra och tillgiven familjehund, även om den inte alltid är medveten om sin storlek och styrka. Grossern ska ha ett gott självförtroende och vara uppmärksam, orädd och nyfiken i vardagslivets situationer. Men då det är en stor hund som också kan låta mycket är det av största vikt att socialisera och att bra vardagslydnad finns.