Chihuahua

OM KLUBBEN

Chihuahuacirkeln (CC) är en inofficiell rassammanslutning för hundrasen chihuahua och är såsom rasklubb ansluten till Svenska Dvärghundsklubben (SDHK). CC ingår på detta sätt i Svenska Kennelklubben (SKK), som är riksorganisation för hundägare i Sverige.

 

CC är en ideell förening som har till uppgift att främja avel och utbredning av chihuahua. CC har ett antal aktivitetsombud runt omkring i landet, vars uppgifter är att vara kontaktmän till CCs styrelse samt anordna träffar för medlemmarna. CC har en valp-förmedling dit uppfödarna utan kostnad kan anmäla valpar till salu.

 

Som medlem i CC har man rätt att deltaga i föreningens alla aktiviteter och får också klubbtidningen Chihuahuabladet som utkommer 4 ggr/år.

 

OM RASEN

Chihuahua är ansedd som den minsta av världens raser och har fått sitt namn efter den största av Mexikos delstater, Chihuahua. Man antar att dessa hundar levde i vilt tillstånd men att de vid tiden för toltekernas civilisation infångades och domesticerades. Avbildningar av ”techichi”-hundar som levde i Tula användes som utsmyckning på stadens hus. Dessa små statyer har stora likheter med dagens chihuahua.

 

År 1952 beslutade den amerikanska Chihuahua-klubben att dela upp rasen i två sorter: långhårig och korthårig.

 

På den europeiska kontinenten uppträdde Chihuahuas efter andra världskriget. I Tyskland registrerades de första kopiorna 1956, i Schweiz och Italien – 1963.

 

Idag är Chihuahuas mest populära i Frankrike, Tyskland och Spanien.

 

Rasen ska ha en kompakt kroppsbyggnad. Av mycket stor betydelse är den äppelformade skallen och att rasen bär sin måttligt långa svans mycket högt, antingen böjd eller i en halvcirkel med spetsen pekande ned mot ländpartiet. Användningsområde: sällskapshund.