Australian Shepherd

Svenska Australian Sheperdklubben

 

Om Klubben:

SASK är en rasklubb inom Svenska Brukshundsklubben (SBK) och är registrerad som en så kallad bruksras. SBK har delegerat avelsansvaret för sina bruksraser till respektive rasklubbar. SASK är en ideell förening som syftar till att främja utvecklingen av en frisk och sund bruks- och vallhundsras, både mentalt och exteriört. Rasklubbens huvudarbete är avelsansvaret för rasen och sker främst genom information, utbildning och erfarenhetsutbyten. SASK är också en plattform för gemensamma aktiviteter, inspiration och stöttning medlemmar emellan.

 


Om rasen:

Australian Shepherd är en intelligent och mångsidig arbetshund som kräver en engagerad förare. Den passar för många olika aktiviteter – det är du som ägare som avgör vad ni vill göra tillsammans! Den är lättlärd, lyhörd, reagerar snabbt och vill jobba i team med sin förare.
Rasen utvecklades i USA från hundar som sannolikt kom med fåraherdar från Australien under 1800-talet. Man avlade därför på vallningsförmåga, vaktinstinkt och förmåga att lösa problem och arbeta självständigt. Än idag innehåller vallningsprov för rasen arbete med flera olika djurslag; nötdjur, får och ankor. Rasen anses som väldigt frisk.