Australian kelpie

Svenska Kelpie-klubben

 

Om Klubben:

Svenska kelpieklubben arbetar för att vi ska bibehålla och utveckla Australian kelpien som en sund arbetande hund även i framtiden. Klubben har även ett flertal olika aktiviteter varje år som våra medlemmar brukar uppskatta.


Om Rasen:

Australian kelpien är en vallhundsras från början men har visat sig enastående duktig inom många olika hundsporter och klassas i Sverige som en brukshund. Rasen kännetecknas av en mycket livlig och hund i en sund kropp och med en stabil mentalitet och som är är glad i människor.


Kontakt:

www.kelpieklubben.se