Engelsk Springer Spaniel

Springerklubben

engelsk-springer-spaniel

Om klubben:

Rasklubb för Engelsk Springer Spaniel
Inom Svenska Spaniel och Retrieverklubben SSRK
Springerklubben bildades år 1982

Rasklubben, som är en ideell förening, har till mål att inom ramen för dess stadgar och SSRKs stadgar tillvarata specifika intressen för rasen genom

  • Att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar.
  • Att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna.
  • Att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård.
  • Att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet.
  • Att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.

 

Om Rasen:

Har man för avsikt att bara äga en hund under sin livstid, men ändå vill ägna sig åt flera grenar av hundsporten, är engelsk springer spaniel ett utomordentlig val.

Rasen präglas av ett yttre utan extrema överdrifter och ett glatt, tämligen okomplicerat inre.

Även hos de mest utpräglade sällskapshundarna är det förvånande hur många gånger det räcker med att skrapa på ytan för att den inneboende talangen som stötande och apporterande jakthund ska slå ut i full blom.

Springerns lättlärdhet, samarbetsvilja och önskan att vara till lags gör den väl lämpad också för lydnadsträning, bruksarbete och agility.


Kontakt:

www.springerklubben.org