Hunden i vården - Line Steffensen/Extrahjälpen

Hunden i Vården är ett koncept där vi utbildar personalägda hundar till tjänstehundar. Att vara med sin ägare innebär en kontinuitet i arbetet där de är verksamma. Hunden berör oss på olika sätt. Glädje, närhet, empati och värme är några av de saker som hunden skapar. Att uppleva glädjen, engagemanget och motivationen som ekipagen ger brukarna är fantastiskt att följa och få ta del av.