Bokhunden och Astrid Lindgren

På MyDOG 2016: Linnéuniversitetets samarbetsprojekt “Bokhunden och Astrid Lindgren”, finansierat av Allmänna arvsfonden, syftar till att föra samman barn med litteratur och att använda hunden som ett verktyg för detta. Projektet avser att väcka läslust på ett tilltalande sätt samt sprida kunskap om barnlitteratur. Metoden går ut på att barnen läser högt för en hund som är kravlös och icke-dömande.

Tid: varje dag kl. 11.00-11.20
Plats: Caféscenen