Berner Sennenhund

Berner Sennenhund är idag främst en trevlig familjehund, en trogen kamrat som bäst kommer till sin rätt när den får arbeta. De var starka, trefärgade hundar som bönder i Schweiz avlade fram och gärna höll som vakt eller som vall- och draghundar. Berner Sennenhund är en långhårig, trefärgad hund över medelstorlek. Den är en muskulös hund med kraftig benstomme. Trots sin storlek och vikt är den uthållig och rörlig. Berner Sennenhund skall vara självsäker, uppmärksam, vaksam och orädd i vardagslivets olika situationer. Den skall vara godmodig och tillgiven familjen, självsäker och vänlig mot främlingar samt ha ett jämnt temperament och god följsamhet.