Etolog.se

  • Monter: B01:30

Beskrivning

Etolog.se – Vi finns här, för alla djur!

En etolog är en person som är utbildad i djurs beteenden och orsakerna bakom dem. Etolog.se är en plattform för etologer, företag och djurägare. Vi är förstahandsvalet för dig som söker råd och hjälp kring ditt djur beteende och förstahandsvalet för företag som söker en djurbeteendevetare till sin verksamhet. Våra etologer har högskolekompetens.

>>För Djurägaren
Våra etologer har relevant utbildning och erfarenhet av din djurart. Oavsett om du behöver hjälp med vardagsträning, beteendeproblematik eller förebyggande träning kan vi hjälpa dig med ditt husdjur! Du kan boka online på vår hemsida.

>>För Djursjukvården
För ett trovärdigt holistiskt perspektiv bör beteenderådgivning vara lika evidensbaserad och kvalitativ som veterinärmedicinen. Erbjud professionell beteenderådgivning på er klinik. Vi hjälper er!

>>För din verksamhet
Våra etologer har bred kunskap om djur. Vi har bl. a. kompetens inom djurskydd, djurhållning, smittskydd, försöksdesign och avelsarbete. Vi erbjuder din verksamhet engagerade och sakkunniga konsulter.

Följ utställaren på