Urcanis

urcanisOm klubben:

URCANTIS är en rasklubb för de fyra raserna:
Thai ridgeback dog
Xoloitzcuintle (Mexikansk nakenhund)
Perro sin pelo del Peru (Peruansk nakenhund)
Canaan dog

Klubben grundades år 2000 och tillhör specialklubben Svenska Spets och Urhundsklubben (SSUK) och är därigenom även ansluten till Svenska Kennelklubben (SKK).

URCANIS målsättning är, bland annat, att arbeta för att bevara särarten hos, och främja aveln av, klubbens raser i Sverige. Vidare vill vi arbeta för att tillvarata rasernas intresse genom att verka som remissorgan vid rasfrågor. Genom att stödja klubben och dess verksamhet medverkar du till det viktiga arbetet att sprida och nå ut med information om våra hundraser! Genom ditt medlemskap i URCANIS har du dessutom möjlighet att påverka klubbens inriktning och därmed även utvecklingen av ”din” ras här i Sverige!

Ett medlemskap i URCANIS ger dig:
Medlemsbladet, 3 nummer per år
Möjlighet att delta i klubbens aktiviteter.
Hänvisningsservice, både som valpköpare och uppfödare
Möjlighet att annonsera i vårt medlemsblad och på vår hemsida
Möjlighet att delta på SSUKs aktiviteter och utställningar genom att du automatiskt blir medlem även där, (så kallat dubbelt medlemskap)!


Om Raserna:

Canaan Dog

Användningsområde

Canaan dog används i dag nästan enbart till sällskap och utställning. Enstaka individer tävlar i lydnad och agility.

Hälsa
Canaan dog har inga kända ärftliga sjukdomar. Fall av höftledsdysplasi (HD), PRA (ögonsjukdom), patella luxation (lösa knäleder) och autoimmuna sjukdomar har observerats hos enstaka hundar.

Egenskaper / Mentalitet
Rasen har en mycket stark självbevarelsedrift och en stark motivation för att undvika alla typer av faror. Därför är det typiskt för rasen att vara försiktig gentemot främlingar och främmande situationer.

Storlek och utseende
I dagsläget finns stor variation av typ, storlek och färg hos canaan dog. Mankhöjd är 50–60 cm. Det förekommer i dag hanhundar som väger upp enot 35 kg. Rasens maximala vikt är, enligt rasstandarden, 25 kg. Färgen är sandfärgad till rödbrun, vit, svart eller fläckig, med eller utan mask (svart teckning på huvudet).

Övrigt
Rasen har stark vaktinstinkt och är försiktig med främlingar och främmande situationer. Se mer information på rasklubbens webbplats

Perro sin pelo del Perú (Peruansk nakenhund)

Användningsområde
Perro sin pelo del peru är en utpräglad sällskapshund. Numera godkänd även som pälsad variant

Rasen finns I två varianter. Naken och pälsad. Tidigare var de pälsade inte godkända för utställning men numera finns en ny rasstandard och även de pälsade kan ställas ut. Den godkända pälsen skall vara slät, kort och tät och tillåts I alla färger.

Hälsa
Rasen har inga kända rasbundna sjukdomar eller hälsoproblem. Den anses vara en frisk och fysisk sund ras och kan uppnå en hög ålder. På grund av det genetiska anlaget för nakenhet saknar de ofta tänder i olika hög grad.

Egenskaper / Mentalitet
Det är en livlig och uppmärksam hundras. Den ska vara vänlig och tillgiven gentemot sina närmaste, men reserverad mot främlingar. Rasen kräver därför mycket träning och socialisering, speciellt som valp.

Storlek och utseende
Rasen ska vara medelkraftig och kvadratiskt byggd. Tre olika storlekar finns. Mankhöjd för liten (pequeno) är 25–40 cm, mellan (médio) 41–50 cm och stor (grande) 51–65 cm. Vikt är för liten 4–8 kg, mellan 8–12 kg och stor 12–30 kg. Den ska ge ett elegant och slankt intryck och en förnimmelse av snabbhet, kraft och harmoni, och får aldrig verka tung. Uttrycket ska vara uppmärksamt och klokt.

Thai Ridgeback dog

Användningsområde
Rasen användes från början huvudsakligen till jakt och vakt. I dag räknas den emellertid som sällskapshund, men den har fortfarande dessa urinstinkter djupt rotat i sig.

Hälsa
Thai ridgeback dog anses vara en relativt frisk ras. Dermoid sinus, en medfödd missbildning i huden, förekommer. Valparna ska kontrolleras av uppfödarna innan leverans.

Egenskaper / Mentalitet
Rasen ska vara tålig och aktiv. Den är mycket lojal mot sin familj och betraktas ofta som en så kallad enmanshund. Den innehar också ett visst mått av vaktinstinkt.

Storlek och utseende
Thai ridgeback dog är en medelstor ras med en atletisk och muskulär kropp som är gjord för aktivitet. Mankhöjd för hanar är cirka 56–61 cm och tikar 51–56 cm. Pälsen är kort och enfärgat röd, svart, blå eller mycket ljus fawn. Rasens egenhet är ridgen (ryggens hårkam), vilken är formad av hår som växer i motsatt riktning mot den övriga pälsen.

Övrigt
Det är mycket viktigt att valpen redan hos uppfödaren får träffa främmande personer. Rasen behöver mycket miljö- och socialträning som valp och unghund. Inomhus kan en thai ridgeback dog ge intrycket av att vara lat och slö då den njutfullt slappnar av. Detta lugna yttre är bedrägligt för väl utomhus är rasen livlig och aktiv med en kapacitet att reagera och röra sig mycket snabbt. Den är mycket vaksam och har jaktlust och kräver tidig fostran så det inte uppstår några problem.

Xoloitzcuintle (Mexikansk nakenhund)

Användningsområde

Rasen används i dag till sällskap, utställning, lydnad och agility. Numera godkänd även som pälsad variant.

Rasen finns I två varianter. Naken och pälsad. Tidigare var de pälsade inte godkända för utställning men numera finns en ny rasstandard och även de pälsade kan ställas ut. Den godkända pälsen skall vara kort, slät och helst mjuk. Underull ska inte förekomma.

Hälsa
Mexikansk nakenhund har i dag inga rasbundna sjukdomar, men det förkommer en del hudproblem av varierande grad. Vissa tänder saknas i olika grader, på grund av anlaget för hårlöshet.

Egenskaper / Mentalitet
Mexikansk nakenhund är intelligent, livlig och alert. Rasen ska besitta styrka och stor uthållighet.

Storlek och utseende
Rasen förekommer i tre storlekar. Samma mankhöjd gäller för både hanar och tikar; liten 25–35 cm, mellan 36–45 cm och stor 46–60 cm. Den ska vara smidig och balanserad i sitt rörelsemönster samtidigt som den ger ett kraftfullt intryck. Rasen är i stort sett hårlös. Huden ska vara mjuk, slät och varm. Den ska helst vara enfärgad i varierande mörka nyanser.


Kontakt:

www.urcanis.com

Vill du få nyheter från MyDOG?

Prenumerera på MyDOGS nyhetsbrev!

MyDOG arrangeras av Svenska Mässan och Västra Kennelklubben. I samarbete med Blå Stjärnans Djursjukhus, Royal Canin och Agria Djurförsäkring.

Partners MyDOG