Klein Mittel Grosspitz

Rasklubb för Kleinspitz, Mittelspitz och Grosspitz

presentation-mydog-skmgkOm klubben:

Rasklubb för Kleinspitz, Mittelspitz och Grosspitz – tyska spetsar i tre olika storlekar. Ingår i specialklubben Svenska Spets- och Urhundklubben (SSUK) som i sin tur sorterar under Svenska Kennelklubben (SKK).

Rasklubben arbetar för att skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom att bland annat arrangera medlems- och uppfödarträffar, föreläsningar, utställningar och regelbundet uppdatera sin hemsida.

Rasklubben värnar om att väcka intresse för rasernas exteriör och mentalitet, att hålla dessa sunda och friska, att främja avel av fullgoda och rasrena tyska spetsar samt uppmuntra ägare av tyska spetsar att delta i utställningar och andra aktiviteter som passar dessa mycket allround raser.


Om Rasen:

Den tyska spetsen härstammar från stenålderns torvhundar och är Mellaneuropas äldsta hundtyp. Många andra raser har sitt ursprung i den tyska spetsen och den hade som ursprunglig uppgift att varna för fara när främlingar analkades.

De tyska spetsarna kännetecknas av sitt karaktäristiska käcka utseende med pigga ögon, stor vacker päls och rävliknande huvud, öronen ska vara små, tätt sittande och den yviga svansen ringlar sig sig upp över ryggen.


Kontakt:

www.skmgk.se

Vill du få nyheter från MyDOG?

Prenumerera på MyDOGS nyhetsbrev!

MyDOG arrangeras av Svenska Mässan och Västra Kennelklubben. I samarbete med Blå Stjärnans Djursjukhus, Royal Canin och Agria Djurförsäkring.

Partners MyDOG