Curly Coated Retriever

Curly Coated Retriever klubben

curly-coated

Om klubben:

CCRK bildades 1981 och är en officiell rasklubb för curly coated retriever, underordnad Svenska Spaniel och Retrieverklubben, SSRK. Klubbens mål är att främja ett avelsarbete för att föda upp såväl friska, arbetande som exteriört   korrekta   curly   coated   retrievers.   Varje   år  anordnas  en Rasspecial samt  ett Klubbmästerskap.

Curly coated retriever är en av de äldre retrieverraserna. Som ras stamboksfördes den redan1854 av den engelska kennelklubben. 1860 visades den första gången på utställning i Birmingham


Om rasen:

Den skall vara en stark, aktiv, elegant och reslig hund med mycket karakteristisk päls. Curlyn ger intryck av att vara intelligent och vänlig, stabil och pålitlig. Rasen skall vara modig, ha självtillit och vara självständig. Den är mycket bunden till sin ägare och familj och skulle kunna beskrivas som just en enfamiljs- eller enmanshund.

Rasen är lugn inne och livlig ute, har lätt att lära men kan vara envis. Den är vänlig och lekfull, med en stor portion humor och uppfinningsrikedom. Curlyn är en apporterande fågelhund och den vill arbeta med både hjärna, nos och kropp.


Kontakt:

www.curlycoated.se

Vill du få nyheter från MyDOG?

Prenumerera på MyDOGS nyhetsbrev!

MyDOG arrangeras av Svenska Mässan och Västra Kennelklubben. I samarbete med Blå Stjärnans Djursjukhus, Royal Canin och Agria Djurförsäkring.

Partners MyDOG