Chodsky Pes

Svenska Chodský Pes klubben

chodsky-pes

Om klubben:

Svenska Chodský Pes klubben (SCPK) är en liten rasklubb med ca 60 medlemmar. Chodský Pes är en brukshund och rasklubben är ansluten till Svenska Brukshundklubben. Hundar av brukshundraser är sedan länge arbetande hundraser, speciellt lämpade för de grenar och aktiviteter som Brukshundklubben har i sitt utbud. SCPK jobbar för att bygga upp rasen i Sverige, rådde till en hälsosam avel och sprida information om rasen. Idag finns ca 110 Chodský Pes registrerade hos SKK.


Om rasen:

Chodský Pes härstammar från Tjeckien och lämpar sig för många typer av aktiviteter. Rasen godkändes i Sverige 2010, men är ännu inte godkänd internationellt av FCI.

”Pes” betyder hund på tjeckiska och Chodsko är en region i västra Tjeckien. Gränsen mellan Tjeckien och Tyskland var ända från 1100-talet en viktig gräns för att importera/exportera varor. Chodsko folket ansvarade för att bevaka denna gräns mellan 1200-talet och fram till 1620-talet. Man har hittat bilder på hundar som liknar Chodský Pes på vapensköldar från denna tid. När gränsen inte längre behövde bevakas användes hundarna som gårds-/vakt-/vall- och familjehundar.

Chodský Pes är en vänlig, aktiv hund som passar för ägare/familjer som är aktiva och vill göra roliga saker tillsammans med sin hund. I hemlandet används rasen bl.a. till vallning, spårning, sökarbete, agility och skydd. På grund av sin oräddhet, smidighet och vänlighet har också flera Chodský Pes utmärkt sig som utomordentliga räddningshundar och terapeut/vård hundar.


Kontakt:

Mail: info@scpk.se

Hemsida www.scpk.se

Vill du få nyheter från MyDOG?

Prenumerera på MyDOGS nyhetsbrev!

MyDOG arrangeras av Svenska Mässan och Västra Kennelklubben. I samarbete med Blå Stjärnans Djursjukhus, Royal Canin och Agria Djurförsäkring.

Partners MyDOG