Briard

Svenska Briardklubben

briard

Om klubben:

Briardklubben startades 1975, baseras på de stadgar för rasklubbar som utarbetats av Svenska Brukshundklubben. Klubben har som uppgift att bl a väcka intresse för och främja avel av sunda, mentalt och exteriört goda hundar, utbilda hundägare samt sprida kunskap om hundens rätta vård och fostran. Stimulera till och arrangera prov, tävlingar och utställningar.


Om rasen:

Fransk vall-och vakthund vars historia kan spåras till 700-talet. Briarden är en aktiv och livlig hund, den behöver använda kropp och huvud för att må bra, är trogen och lojal mot sin familj. Den har en utpräglad revirinstinkt och håller sig oftast hemmavid. Allmänt anses att Briarden mognar sent och kräver lite extra tålamod och en viss envisshet med fostran de första åren.

Rasinfo Berer Picardg:

Rasen har oerhört gamla anor, många experter hävdar att den stammar från keltiska hundar dvs. nionde århundradet f. Kr. Det är en livlig och alert hund med oerhörd personlighet. Tar gärna egna initiativ, en naturlig egenskap som kommer från att självständigt vallat och vaktat utan att söka stöd hos herden. Med finkänslighet och inlevelseförmåga får ägaren en vän för livet som gör allt han ber om.”


Kontakt:

Lena Svartholm 0730505827 vendinha@live.se

Vill du få nyheter från MyDOG?

Prenumerera på MyDOGS nyhetsbrev!

MyDOG arrangeras av Svenska Mässan och Västra Kennelklubben. I samarbete med Blå Stjärnans Djursjukhus, Royal Canin och Agria Djurförsäkring.

Partners MyDOG