Tysk Schäferhund normalhår/långhår

Om klubben:

Svenska Schäferhundklubben är en raskubb för tysk schäfer direkt underställd sbk. Klubben har  cirka 2500 medlemmar. Schäferhundklubben är indelad i 14 distrikt som alla har ett antal lokalklubbar anknutna till sig. Klubben bildades 1924 och dess ursprungliga uppgift är att väcka intresse för, och främja aveln av sunda, mentalt och exteriört goda hundar av Schäferras” gäller än idag.


Om Rasen:

Tysk schäfer – “en riktig allroundhund!”. En Schäfer skall ha ett jämt humör och ha goda nerver, vara självsäker och frimodig och fullständigt godlynt (utom i retningsläge) och därtill skall den vara uppmärksam och följsam. Den måste besitta mod, kamplust och hårdhet för att vara lämplig som sällskaps-, vakt-, skydds-, tjänste– och vallhund”.


Kontakt:

http://www.schaferhundklubben.se