Mops

Mopsorden

mopsOm Klubben:

Klubbens mål är;

Verka för bevarande av rastypiska och sunda mopsar.
Verka för god sammanhållning mellan styrelse, kontaktombud, valpförmedlare och medlemmar.
Verka för ett gott samarbete mellan andra mopsklubbar i Norden och i övriga länder.

Som medlem i Mopsorden får du;

Klubbtidningen Mops Allehanda som utkommer fyra gånger per år.
Information om klubbens utställningar, mopsträffar och andra aktiviteter.
Tillgång till valphänvisning både som uppfödare och valpköpare.


Kontakt:

Kristina Berghänel
E-post: kristina.berghanel@telia.com
Mobil: 0730 – 39 35 18