Praktisk information för hund­utställare

Här hittar du allt om in­passering på mässan, boka hundrum och mycket mer.

Här hittar du allt om in­passering på mässan, boka hundrum och mycket mer.

Införsel av hund till Norge och Finland efter mässan

Information till dig som ska föra in hund till Norge eller Finland efter MyDOG.

För aktuell information se Svenska Jordbruksverket. Du kan även gå in på Mattilsynet för att läsa mer. Från och med 1 maj 2013 gäller nya regler för resande hundar till Norge.
En veterinär skall avmaska hunden med godkänt preparat och signera samt sätta sin stämpel i pet passport!

Reise med hund til Norge? Matkusta koiran kanssa Suomeen?

Alla hundar som ska resa till Norge och Finland behöver avmaskas mot dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) 24-120 timmar före ankomst. Behandlingen ska utföras av veterinär och noteras i hundens pass. Svenska hundar behöver utöver noterad avmaskning även ha giltig id-märkning. De behöver däremot inte vaccineras mot rabies.

Inpassering

Inpassering med hund sker i entré 1 (vid bron till P-huset Focus) och entré 5 (huvudentrén). Veterinärsinsläppen öppnar 07.00 varje dag.

Nummerlappen skall stämplas innan inpassering. En person per hund får gå in på nummerlappen. Har du fler hundar som ska ställas ut andra dagar kan dessa gå med in även om det är ”fel” dag. Medtag i så fall nummerlapp, vaccinationsintyg och hunden. Dessa medföljande hundar berättigar till fritt inträde.

Observera att om du vill besöka MyDOG de dagar du inte tävlar gäller ej nummerlappen som entré. Dock gäller en stämplad nummerlapp, tillsammans med vaccinationsintyg som entré för hunden. Då passerar man genom kassan.

Blå Stjärnans veterinärer hjälper till med avmaskning i samband med MyDOG. Inhandla avmaskningsmedel, t ex Droncit, Drontal eller Milbemax på ett apotek och besök oss sedan i monter B05:20.
Observera att avmaskningsmedlet måste innehålla prazikvantel. Pris per behandling exklusive läkemedel är 100 kronor.

MyDOG arrangeras av Svenska Mässan och Västra Kennelklubben. I samarbete med Blå Stjärnans Djursjukhus, Royal CaninAgria Djurförsäkring och Volkswagen Transportbilar.